Kontaktujte mě :575-970-421
Ještě prosím > KLIKNI

Duben 2008

Sibiřsky Hasky...:-*

20. dubna 2008 v 14:57 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Nejlepší psy,Sibiřsky Hasky!¤

Salašnický Bernský pes

20. dubna 2008 v 12:05 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis

Zdraví psa-Jak psy,vnímají bolest

18. dubna 2008 v 17:52 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Jak psy,vnímají bolest¤
Jak psi vnímají bolest - mýty a skutečnost
Psi, stejně jako lidé, se často potýkají s bolestivým onemocněním. Ale zatímco člověk si na kruté bolesti postěžuje, zvíře je snáší "mlčky". To ovšem neznamená, že by trpělo méně.
Typickými projevy bolesti u psů jsou zejména:
• změna jejich chování,
• neklid, agresivita, apatie,
• štěkání a kňučení při pocitu bolesti.

Tvrzení, že psi vnímají bolest jinak než lidé, nebo že jsou k ní odolnější, jsou pouhé mýty. Je to o to komplikovanější, že psi, stejně jako další zvířata, bolest instinktivně skrývají. V přírodě a ve smečce to je totiž signál okolí, že jsou zranitelnější a mohou být napadeni.

Stejně tak není pravda, že v případech, kdy není pohyb zvířete žádoucí, může být bolest výhodná, protože brání dalšímu poškození. Lepším řešením je samozřejmě bolest ošetřit a pohyb psa kontrolovat jiným zůsobem.

I když to nemusí být na první pohled zřejmé, neléčená bolest způsobuje zvířeti stres a nadměrně zatěžuje jeho organismus. Může vést k bušení srdce, žaludečním vředům, zhoršené funkci ledvin a dalším zdravotním komplikacím, jako je například zhoršené hojení ran a oslabení imunitních funkcí. Ve snaze vyhnout se situacím, které jim způsobují bolest, mohou být psi dokonce agresivní.

Psí povel-Dej!

18. dubna 2008 v 17:51 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Výcvik psa-povely¤
Toto je další důležitý povel, který musíme cvičit od počátku. Když štěně nese v tlamě nějaký předmět, jemně mu ho vyjmeme způsobem, že uchopíme horní část tlamy u špičáků a spodní část tlamy tak, že předmět vypadne na zem, zatímco opakujeme povel "dej!". Okamžitě štěně odměníme. Opakováním tohoto cviku štěně brzy pochopí, co se po něm žádá.

Psí povel-Nesmíš!

18. dubna 2008 v 17:50 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Výcvik psa-povely¤
První povel, který bychom psa měli naučit, je přísné "nesmíš!". Tento povel musíme začít užívat od samého začátku a uplatňovat ho vždy, když se pes chová neposlušně. Pokud se pes chová dobře, odměníme ho pochvalou, vyslovenou přátelským tónem. Psi jsou extrémně citliví na tón hlasu, který jejich pán během výcviku užívá, a povzbuzení je tedy velmi důležité.
akce-pozor.jpg, 5 kB

Povel ,,lehni"

18. dubna 2008 v 17:50 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Výcvik psa-povely¤
Cílem tohoto cvičení je naučit psa, aby si na vyslovení povelu okamžitě lehl bez ohledu na jakékoliv rozptylování. Někteří psi se tomuto povelu učí neradi, protože tato poloha je pro ně projevem podřízenosti, proto se tento cvik musí provádět trpělivě. Existuje několik způsobů, jak psa tomuto úkonu naučit. Pro štěňata je nejvhodnější použití pamlsku, spojené s tahem vodítka a signálem ruky. Posaďte psa ke své levé noze, v pravé ruce schovejte pamlsek. Přidřepněte ke psovi a vyslovte jeho jméno, abyste upoutali jeho pozornost. Ihned za jménem vyslovte povel "Lehni!", zároveň proveďte pohyb rukou s pamlskem, který začíná nad hlavou psa a obloukem jde kolem psova nosu až na zem. Můžete mu pomoci lehkým tahem vodítka směrem dolů nebo mírným tlakem na hřbet. Pamlsek táhněte pomalu po zemi dopředu, tak, aby na něj pes dosáhl až z polohy vleže. Když si pes správně lehne, pochvalte jej a dejte mu pamlsek. Nechejte mu chvíli ruku položenou na hřbetě, aby zůstal v lehu, a po chvíli jej propusťte povelem "Volno!". V případě, že pes nejeví žádnou snahu si lehnout, vyslovte povel, zároveň stáhněte levou rukou vodítko dolů, pravou rukou uchopte zevnitř levou přední nohu psa a obě nohy podtrhněte dopředu. Tento cvik opakujte maximálně pětkrát, pak si se psem pohrajte a cvičení opakujte. Během dne tento nácvik opakujte několikrát.

Signál ruky: Při vyslovení povelu proveďte pohyb rukou z místa nad hlavou psa, vedený obloukem dolů.

POvel ke mně!

18. dubna 2008 v 17:49 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Výcvik psa-povely¤
Ke mně
Je asi nejdůležitějším povelem ze všech. Pokud k vám pejsek na přivolání nepřiběhne, je odsouzen strávit celý život na vodítku.
Můj pán mě tento povel začal učit hned od počátku. Vždy když jsem k němu radostně přibíhal a on si byl jistý že svůj záměr nezměním,
vyslovil tento povel. Potom mě vždy pochválil. Také když nesl něco dobrého a já to ucítil, použil povel "ke mně".
I při hrách znovu a znovu tento povel opakoval vždy když jsem k němu běžel. Využíval mého loveckého instinktu,
nabízel mi hračku a zvolna ustupoval vzad. Přitom volal: " Ke mně". A já se vrhal na hračku.
Páneček mě nikdy nezapomněl řádně pochválit a odměnit pamlskem. Tak jsem si zvyknul na to, že přijít na povel, je jedna
z nejpříjemnějších věcí. Brzy jsem mohl i venku chodit bez vodítka a vždy jsem poslušně přiběhl pro odměnu.
Teď páneček říká, že trošku lžu, protože ne vždy jsem poslechnul. To když jsem našel zrovna něco tak zajímavého,
že jsem neviděl a neslyšel. Ale stávalo se to opravdu jen zřídka. Uznejte, že ani my pejsci nejsme přece stroje.
Když už jsem přibíhal pokaždé, držel páneček pamlsek tak, abych musel zastavit přímo před ním a mírně mi zatlačil na zadek.
Já jsem se naučil po přiběhnutí před pánečka sednout.
Jak sami vidíte povel "ke mně" se vlastně skládá ze dvou cviků. Přiběhnutí a posazení. Cvičte je proto postupně.
Když dodržíte popsané zásady, váš pejsek se přivolání naučí brzy. Jsou však psi, kteří jsou už starší,
odmalička je nikdo necvičil a poslouchat se jim moc nechce. Tady je důležité, aby pán ukázal, že on je ten kdo určuje pravidla
a že nakonec nezbude nic jiného, než poslechnout. I zde je to nejlepší nejdříve zkusit po dobrém. Upoutat pozornost,
lákat na pamlsek a ustupovat dozadu. Pokud se to povede, řádně pochválit.
A když se to nepovede? Připevněte na obojek dlouhou šňůru a chvíli pejska nechte běhat. Potom vyzkoušejte postup s pamlskem
a za šňůru ho k sobě pomalu přitahujte. I zde ho však nezapomeňte odměnit a pochválit.
Brzy zjistí, že mu odpor stejně nepomůže a že to je nakonec i příjemné.
Když mě páníček učil přivolání, nikdy na mě nevolal ve chvíli, kdy jsem se zabýval něčím velmi radostným, ale ve chvílích
kdy o nic nešlo. Mohl bych se totiž začít domnívat, že přivolání znamená konec hry a tak to přece není. Proto jsem většinou po přiběhnutí
dostal hned povel volno.
gesto: Upažení levé ruky.

Povel "sedni!"

18. dubna 2008 v 17:48 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Výcvik psa-povely¤
S nácvikem tohoto povelu můžete začít v době, kdy si štěně samo po hře nebo při ukázání pamlsku sedá.
Důležité je vystihnout moment, kdy si štěně chce sednout a předtím vyslovit povel "Sedni!". Pokud štěně p vydání povelu sedne, pochvalte je a dejte mu pamlsek. V jiných případech nacvičujte tento povel tak, že nad hlavu zvednete ruku s pamlskem a druhou rukou lehce tlačíte psovi na zadek, přičemž hlasitě vyslovíte povel "Sedni!", s důrazem na hlásku s. Na vodítku cvičte povel tak, že v pravé ruce držíte vodítko a pamlsek, zatáhnete vodítkem nahoru, asi pod úhlem 42 stupňů, přičemž ruka s vodítkem a pamlskem je vzdálena asi 20 cm od hlavy psa tak, aby pes pamlsek dobře viděl. Vyslovte povel, a zároveň můžete mírně zatlačit psovi na zadní část těla. V době vycházek tento cvik upevňujte tak, že během chůze se zastavíte, dáte psovi povel a současně trhnete vodítkem mírně nahoru tak, abyste mu zamezili v chůzi. Dál pokračujete jako v předchozím případě. Z této pozice vždy štěně uvolněte povelem "Volno!". Vždy, když štěně provede správně požadovaný úkon, nezapomeňte je pochválit a odměnit. Tento cvik opakujte maximálně pětkrát, delší opakování psa přestane bavit a nesoustředí se na něj. Dejte štěněti volno, a s odstupem času cvik opakujte.

Signál ruky: Při vydání tohoto povelu předpažte pravou ruku dlaní vpřed, přičemž špičky prstů jsou ve výšce vašich očí.

Chůze u nohy

18. dubna 2008 v 17:46 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Výcvik psa-povely¤

Chůze u nohy

Netlačte na svého miláčka ve výcviku psa v chůzi u nohy

Chůze u nohy
Nácvik tohoto povelu se provádí v krátkých periodách (zpočátku je to asi 1 minuta), aby se psovi cvičení neznechutilo. Každý pes se může naučit chůzi různými metodami podle svých individuálních předpokladů. Psi, kteří mají rádi hračky, mohou být motivovaní chůzí za svou oblíbenou věcí (např. za klacíkem). Nejdříve si cvičitel jednoduše hraje se psem a s klacíkem, potom klacík přidrží u stehna a vykročí. Psovi přitom nedovolí, aby předmět uchopil a povzbuzuje ho, aby ho následoval. Pes jde vlevo, může být veden na vodítku nebo jít bez něj. Chůze se cvičí u levé nohy psovoda. Vychází se z historie - takovýmto způsobem probíhal výcvik v armádě, protože v pravé ruce nosil voják obvykle zbraň. Poté, co pes zaujme správnou polohu u nohy psovoda a pohybuje se zároveň s ním, je velmi důležité ho za to pravidelně odměňovat. Probíhá-li např. výcvik s klacíkem, můžeme nechat psa pohrát si sním, ale nepouštíme ho od sebe. Následuje zabavení předmětu a pokračujeme v chůzi, ale stále musíme dávat pozor, aby zájem psa o klacík neochabl. Pes by měl být odměněn po každém obratu, po každé zastávce i během chůze (zhruba každých 10 sekund) pamlskem, pohlazením, ale je nezbytné dát mu také intonací hlasu najevo, že povel plní správně. V první fázi učení se pro jistotu používá vodítko, které musí být stále volné, aby pes měl možnost se zmýlit a aby ho cvičitel mohl opravit: při každém opoždění, předbíhání nebo vybočení vlevo dá psovod povel "K noze!" a trhne vodítkem.


Rady chovatelům psů-štěně a vše o něm

18. dubna 2008 v 17:45 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Vše o štěněti¤

Co byste měli vědět, než se rozhodnete pro pejska... a pak když štěně již máte doma...

Má-li se štěně ve Vašem domově cítit co nejpřirozeněji a spokojeně, musíte se na jeho příchod připravit. Jde o to, abychom mu vytvořili takové podmínky, kdy soužití psa a majitele bude nejspokojenější pro obě strany.

Musíme připravit:
-pelíšek
-obojky a vodítka
-misky na krmení a vodu
-hračky
-pomůcky pro péči o srst, oči, uši, drápy a zuby

Každé štěně si po hře a objevování nových věcí rádo odpočine. Musí mít proto své místo, kam se uchýlí a nerušeně načerpá síly pro další své aktivity. Toto místo by mělo být klidným koutkem, kde pes při odpočinku nebude rušen běžným provozem v domácnosti. Zde by měl mít svůj pelíšek odpovídající velikosti a temperamentu psa. Je jasné, že jinou velikost pelíšku budeme potřebovat pro štěně jezevčíka a jinou pro štěně zlatého retrievera. Musíme vždy myslet na to, jak bude pes veliký v dospělosti. U štěňat oceníme, bude-li pod dekou vystýlající lůžko nepromokavá podložka. Potom je jen na majiteli, aby udržoval psí lože co nejčistší.

Na procházkách bude pes nezbytně potřebovat obojek a vodítko. V prodejnách s chovatelskými potřebami je jejich nabídka pestrá. Při výběru obojku nesmíme zapomenout na to, že štěně poroste. Obojek by v žádném případě neměl škrtit a neměl by být tak volný, aby štěněti snadno sklouzl přes uši. Určitě brzy zjistíte, že štěněti se obojek ani vodítko moc nezamlouvají; musí si však na ně postupně zvyknout. Je-li štěně zabaveno, ani si nevšimne, že má nasazen obojek. Také učení chůze na vodítku nebývá jednoduché. Štěně se vzpouzí a nechce jít směrem, kterým chce pán. I zde nám často pomůže hra a upoutání pozornosti nějakou zábavou.

Nezbytným vybavením domácnosti se psem jsou misky na krmení a napájení. Tyto musí odpovídat velikosti štěněte. Měly by být dostatečně pevné a vyrobeny z materiálů, které nedovolí štěněti je rozbít. Je samozřejmostí, že budou pravidelně čištěny. V domácnosti je umístíme tak, aby štěně při pití a krmení nebylo ničím rušeno.

Každé štěně je hravé. Vždyť hra je v prvních fázích života psa způsob, kterým se učí všemu, co bude v budoucnu potřebovat. Rozvíjí si tím své smysly a dovednosti. Je proto vhodné pořídit štěněti nějaké hračky, které bude moci okusovat, nosit a honit se za nimi. Tyto hračky by měly být bezpečné, aby si štěně při hře s nimi neublížilo. Každá hračka musí být dostatečně veliká, aby ji štěně nedokázalo spolknout a musí být vyrobena z materiálu, který při ohlodávání štěněti nikterak neublíží.

K dalšímu vybavení potřebnému pro psa v domácnosti patří pomůcky k jeho ošetření. Podle plemene psa si pořídíme pomůcky pro péči o srst (různé kartáče, a hřebeny), oči (kapátko, čistý hadřík či jednorázové utěrky), uši, drápy (kleště na drápy) a zuby (kartáček na zuby, zubní pasta pro psy). Nejste-li si jisti správným výběrem těchto pomůcek, můžete se poradit s veterinárním lékařem, ke kterému zajisté s Vaším novým přírůstkem zavítáte ( každý zodpovědný majitel psa by si měl zajistit telefonní číslo a ordinační hodiny veterinárního lékaře, ke kterému bude se svým miláčkem docházet).

Vítej doma !
Příchod malého štěňátka je vždy radostná událost. Vždyť vítáte nového člena Vaší rodiny ! Váš pes Vám bude věrný, bude Vám důvěřovat a zažijete s ním v následujících letech spoustu radosti. Proto je přirozené, že pro něj chcete to nejlepší !

Zabydlování
Chvíle, kdy představujete štěňátku jeho domov, je vzrušující okamžik pro všechny zúčastněné. Ale pokud jste někdy zažili stěhování, víte, že zvyknout si na nové prostředí chvíli trvá. Vaše štěňátko to vnímá úplně stejně.

Seznámení s členy rodiny
O štěňátko se bude chtít starat celá rodina, zejména děti - to je naprosto přirozené. Je však důležité nechat štěně, aby se s novým prostředím seznamovalo postupně. Nejlepší je nechat štěně pro začátek pouze v jedné místnosti a teprve když se s ní dobře seznámí, pustit ho do dalších pokojů. Štěně se potom bez potíží adaptuje na nové prostředí.

Koutek ke spaní
Nechat štěňátko, aby s Vámi spalo v posteli je samozřejmě velice příjemné, ale měli byste uvažovat i do budoucna. Sdílet postel s dospělým vrostlým psem rychle ztratí svůj půvab, ale starého psa novým kouskům nenaučíte. Navíc musí Vaše štěně pochopit, že v rodinné hierarchii je jeho pozice níže než pozice členů rodiny. Na začátku je nejlepší dát štěněti do kouta lepenkovou krabici a vystlat ji starou dekou nebo novinami. Prvních pár nocí můžete dávat pod deku ohřívací láhev s teplou vodou, aby se štěňátko cítilo bezpečněji. Pro psy se také dobře hodí tvrdé vinylové koše, protože dlouho vydrží a dobře se čistí. Nepoužívejte polštáře ani proutěné košíky, protože štěňata ráda koušou všechno, na co přijdou a takový pelíšek by pro ně mohl být nebezpečný.

Venkovní kotec
Váš pes může klidně spát i ve venkovním kotci. Téměř všichni psi mají hustou srst, která jim umožňuje adaptovat se na teplotní změny. Vzít psa ven z vyhřátého domu pro něj však může být šok. Chcete-li proto, aby štěně již od počátku žilo venku, měli byste si ho pořídit na jaře nebo na začátku léta a řídit se radou veterináře. Štěně může zpočátku plakat a naříkat. Nevzdávejte to, brzy si zvykne na to, že má svůj vlastní dům !

Něco k pití a k zakousnutí na uvítanou
Po příchodu do nového domova dejte štěněti okamžitě jídlo na uvítanou. Pes musí mít vždy k dispozici čerstvou, čistou vodu. Pro štěně je sebemenší pokles obsahu vody v těle nebezpečný.

Cestování se psem
Plánujete-li v budoucnu vozit Vašeho psa v autě, musíte ho začít na auto zvykat co nejdříve, aby ho auto později nestresovalo. Můžete ho každý den vzít na krátkou projížďku, nejprve jen na 10 minut, přičemž čas můžete postupně prodlužovat.

Učení a hry
V nejmladším věku plní štěně svou potřebu cvičení hrami v domě a na zahradě. Máte-li zahradu, zajistěte ji tak, aby se z ní štěně nedostalo. Psovi prospívá hrát si se psy, o nichž víte, že jsou zdraví a pravidelně očkovaní. Zhruba od 13 týdnů stáří můžete začít brát štěně na procházky.

Obojek a vodítko
Berete-li štěně na procházky, dejte mu vždy obojek a vodítko, i když se to štěňátku zpočátku nemusí líbit. Bude-li tahat za vodítko, ale tím se neznepokojujte, dělají to všichni psi. Pes si na obojek a vodítko brzy zvykne a výcvikem ho zbavíte touhy táhnout. Pravidelně kontrolujte nastavení obojku, zejména v období růstu. U správně nastavené velikosti obojku musíte být schopni podstrčit pod obojek dva prsty.

Hry
Hry představují nejen příležitost k zábavě a cvičení, ale jsou nezbytné pro vytvoření vztahu mezi Vámi a štěnětem. Vy jste, kdo rozhoduje, kdy hra začíná a kdy je u konce. Nedovolte psovi, aby převzal nad hraním kontrolu. Příliš divoké hry nejsou žádocí, protože pes pak bude mít pocit, že si stejné chování může dovolit i vůči cizím lidem.

Psi vyjadřují své pocity nejrůznějšími zvuky a typy chování.

Rozumíte řeči psa ?
Vrtění ocasem : Chci s tebou navázat kontakt .

Ocas mezi nohama, uši složené naplocho: Mám strach.

Poloha na boku, zadní noha zvednutá, břicho odkryté: Ty jsi tady pánem.

Olizování: mám Tě rád.

Přední tlapy u země, hlava skloněná, ocas vztyčený: Pojď si hrát !

Uši rovné a nastražené : Nebojím se Tě!

Hračky
Hračky můžete využít ke hraní se psem, ale pes se s nimi může zabavit i sám. Hračky by měly být z bezpečných a odolných materiálů. Pozor! Na malé štěňátko je během hry nutné dohlížet.

Výcvik
Pes je zvíře, které žije ve smečce s pevně stanovenou hierarchií. Jako majitel psa musíte zaujmout pozici vůdce smečky. I když těžko se tomu věří, pro psa to znamená pocit jistoty. Aby se štěně správně zařadilo do lidského společenství, musí se naučit, co smí a co nesmí, a musí umět plnit určité pokyny. Při výcviku psa je třeba ho odměnit, jakmile pokyn splní. Když chvíli počkáme, nebude pes už vědět, za co je chválen. Totéž platí, pokud psa trestáme za špatné chování. Od samého začátku požadujte to, co budete v budoucnu očekávat. Co svého psa naučíte jako štěně, ovlivní jeho chování na celý život. Proto je třeba s výcvikem začít od prvního dne. Na učení není nikdy brzo. Můžete se psem zapsat na výcvik na cvičiště. Pro psa to bude zábava a Vám to pomůže překonat veškeré problémy při jeho výchově.

Kouzelná slůvka
Nejdůležitější dvě slova, která se pes musí naučit, jsou jeho vlastní jméno a příkaz "pusť nebo fuj". Štěně by k Vám mělo proběhnout pokaždé, když zvoláte jeho jméno. Psi nejlépe reagují na dvouslabičná jména, která končí samohláskou.

Příkaz "pusť nebo fuj" znamená "okamžitě přestaň dělat to, co právě děláš". Když zjistíte, že štěně dělá cokoliv nevhodného, řekněte pusť nebo fuj autoritativním tónem a odvraťte se. Počkejte, až svého chování zanechá a pochvalte ho. Pokaždé, když psa chválíte, musí vědět za co je chválen. Neodměňujte psa za trucování nebo žebrání, protože pak bude považovat takové chování za povolené.

Výchova k poslušnosti
Již ve věku 6 - 8 týdnů se štěně může naučit vykonávat jednoduché povely. Do výcviku by se měli zapojit všichni členové rodiny a používat stejné příkazy. Pokaždé, když štěně splní povel, jej pochvalte a odměňte, ale nikdy ho za neuposlechnutí netrestejte, protože nebude vědět, za co je trestáno. Nejlepší je používat jako povely jednoduchá slova obsahující samohlásky jako - sedni, lehni, k noze a zůstaň.Nikdy neposílejte psa za trest do jeho pelechu, protože by za chvíli přestal svůj pelíšek rád. Pokud štěně udělá v bytě loužičku, nemyjte plochu čistícími prostředky s obsahem čpavku, protože jejich pach je podobný pachu moči a štěně by tak mohlo použít stejné místo znovu. Abyste pomohli štěněti pochopit jeho místo v domácnosti, vítejte se při příchodu domů nejprve s lidskými členy rodiny.


Výcvik psa:Přípravný a základní výcvik

18. dubna 2008 v 17:42 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Výchova psa¤

Výchova psa

Výchova psa probíhá ve dvou fázích:
1.)přípravný výcvik
2.)základní výcvik.

Přípravná fáze znamená takový výcvik, při kterém se štěně učí správnému chování, a to nejen mezi ostatními psy (k matce, sourozencům), ale také mezi lidmi. Vštěpují se mu všeobecná pravidla chování a snášenlivosti.

Výcvikem v užším slova smyslu rozumíme osvojování různých úkolů. Výchova štěňat, bez ohledu na plemeno, směřuje vždy k témuž cíli, ale výcvik psů se provádí různými metodami a programy.

Výchovu štěňat můžeme zhruba rozdělit do tří fází:

1.)První fáze probíhá v době do odebrání štěněte od matky.
Pozorujeme-li fenu, která vychovává svá štěňata, vidíme, jak je s velkou láskou a dovedností učí hře, zábavě, hbitosti, ale pokud je třeba, velmi nekompromisně je potrestá za každé provinění.

2.)Druhá fáze výchovy štěněte začíná po jeho příchodu do nového domova. Většinou to bývá mezi 6. až 8. týdnem, kdy se štěně učí pravidlům soužití s člověkem.
V noci nesmí kňučet, musí spát na svém místě, svou potřebu nemůže dělat kdekoliv, nesmí kousat obuv ani jiné věci v domě, musí se naučit jíst v určenou dobu na stejném místě, nesmí loudit u pánova stolu, olizovat děti v obličeji a mnoho dalších věcí, které ho nemohla naučit jeho matka.

3.)S procházkami začíná třetí fáze výchovy, která se už přibližuje výcviku. Štěně musí přivyknout chůzi na vodítku, nesmí nic brát ze země, je třeba odnaučit je skákat na lidi i ostatní zvířata, musí rozumět povelům "Fuj!" a "Ke mně!" pokud běhá bez vodítka.

Dvouměsíční štěně při veselých zábavných hrách s člověkem v novém domě zapomíná rychle na svou matku, ale s příchodem noci, když je všude klid, začíná kňučet. Je nutno obrnit se trpělivostí a nedovolit nikomu z domácích přibližovat se k němu.
Tehdy štěně, unavené hrami a dojmy, brzy upadá do tvrdého spánku a bude pouze pofňukávat ze sna. Ve většině případů štěně už během 2 až 3 nocí zapomene na svoji předchozí rodinu.
Pokud je ovšem člověku štěněte líto a v noci k němu přijde, bude štěně kňučet celou noc a důsledky takové chyby se mohou prolínat celým dalším společným životem.

Je-li pelíšek štěněte vhodně umístěn, brzy (někdy již během jednoho dne) si na něj zvykne. Nemůže-li si štěně v novém domově zvyknout, lze mu na noc dávat ohřívací láhev.

Výběr místa pro vykonávání potřeby představuje vážný problém. Když je štěně ještě zcela malé, nechává loužičky kdekoliv. Nezkušený chovatel na ně reaguje často velmi hrubě a namáčí do nich štěněti čenich. Toto chování vede k tomu, že mu štěně přestává důvěřovat. Musí se naučit respektovat ostatní členy "smečky", poznává práva a povinnosti každého člena tohoto společenství a také se učí je dodržovat. Je třeba si osvojit hru, útočit a bránit se, získávat potravu, ale v této době se také musí odnaučit tvrdohlavosti a sobectví.Nutné očkování psa

18. dubna 2008 v 17:41 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Nutné očkování psa¤

Po provedení všech nutných očkování musí štěně zůstat po 4 dny doma.

Po provedení všech nutných očkování musí štěně zůstat ještě 4 dny doma, aby si vytvořilo potřebnou imunitu. Potom ho vezmeme na procházku. Nejdříve bude krátká, později se s ním můžeme vzdálit od domu na delší čas. Ovšem předtím si štěně musí zvyknout na obojek a vodítko. Od tohoto okamžiku začíná třetí fáze výchovy.

Štěněti je třeba dávat obojek, který je dostatečně pohodlný, aby si na něj brzy a snadněji přivyklo. Ulice s sebou přináší tisícero různých pachů, různé zvuky, pestrost, rychlost, ale také nebezpečí. Štěně je už na první procházce vystaveno stresu. Proto se musíme postarat o to, abychom vyšli poprvé ven tehdy, kdy je větší klid, méně aut i lidí. Přesto bude pro štěně tento pobyt zdrojem mnoha nových dojmů a vzrušení. Pes musí vykonávat svou potřebu mimo dům. Není ovšem správné, aby to bylo na dětském hřišti na písku. Nejlepší je naučit psa chodit na kanál nebo na trávu, kde je to dovoleno. Nevhodné je venčení v květinových záhonech, na osázených zelených plochách nebo na sportovištích. Pes často nachází na ulici předměty, které ho lákají svou vůní i chutí. Je ochotný je sebrat a spolknout. To ovšem může být mimořádně nebezpečné pro jeho zdraví. Zpravidla to bývá vyhozené zkažené jídlo, které může vyvolat nejen onemocnění trávicího traktu, ale i jiné nemoci a někdy může vést k těžkým otravám, končícím smrtí. Někdy mohou být kousky záměrně otrávené. Nelze též dovolit náhodným kolemjdoucím, aby něco psovi dávali, pokud neznáme jejich úmysly. Ne všechna plemena se odnaučí tomuto zlozvyku. Pes si často počíná vychytrale a daleko od pána stejně nějaký kousek sebere. Nejlepší cesta je přivolat ho zpátky na pamlsek. Vyhrožováním by se dosáhlo pouze toho, že pes bude chvatně polykat, co najde, jakmile pochopí, že to nesmí. To se týká především loveckých plemen. Nelze nechat psa honit hlodavce, holuby, drůbež, jelikož tato činnost vždy představuje riziko nejen pro tyto živočichy, ale také pro samotného psa a jeho pána. Pro odstranění tohoto zlozvyku je nejlepší použít cvičný obojek. Pouze tento způsob zaručuje, že si sousedé nepřijdou na psa stěžovat a on sám zůstane živý a zdravý.


Jak pečovat o štěňátko?

18. dubna 2008 v 17:39 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Péče o štěňátko¤

Základy péče o štěňátko

.....aneb několik rad do začátku.....každý kdo si pořídí prvního pejska v životě.....má jistě spoustu otázek....a jen málokterý chovatel mu věnuje celý den na to, aby mu vše podrobně vysvětlil....a tak si mnoho lidí doveze domů štěňátko.....a řeší vše za ,,pochodu".....zde jsme se snažili udělat jakýsi minimanuál pro začátečníky, kteří netuší jak s takovým psím miminkem zprvu zacházet.........

Samozřejmě, že na péči o žádné plemeno neexistuje žádný přesný návod k péči-proto nehledejte zbytečně stohy příruček a literatury o plemeni shih-tzu! Samozřejmě, že se dozvíte mnoho užitečných rad, historii plemene a další zajímavosti, ale každý chovatel i majitel má na vše poněkud odlišný názor, tipy i triky:-)))
Proto se na vše informujte především u chovatele u kterého jste si štěňátko pořídili-pokud je to skutečný ,,profík" pomoc a radu Vám nikdy neodmítne!!! A pokud ano- obraťte se klidně na nás- i pokud vlastníte šicánka od jiného chovatele- jsme příznivci a milovníci tohoto plemene a rádi poradíme všem, kteří o to budou stát:-)))

Postupně se na naše stránky budeme snažit dodávat a přidávat různé naše osobní ,,fígle" a tipy na úpravu srsti, krmné a vitamínové doplňky, stravu atd......

Několik málo rad a tipů na péči o štěňátko

1).Než-li se definitivně rozhodnete pro plemeno shih-tzu- zjistěte si o něm co nejvíce informací
- přečtěte si o něm něco, navštivte chovatelskou stanici, případně i některou výstavu- ať víte - do čeho jdete:-)
Shih-tzu je ideální rodinný společník, je veselý, oddaný a plný lásky, nenáročný na prostor a stravu, s velmi exkluzivním a poutavým zjevem- který však stojí mnoho péče a úsilí. Uvědomte si, že shih-tzu se nenarodí s nádhernou srstí až na zem a mašličkou na hlavě a nestačí ho 1x za měsíc vykoupat a ,,hrábnout" do něj hřebenem- ale pokud ho takového chcete mít- stojí to pravidelnou péči a především Váš čas!!!

2).Vše jste zvážili - neodolali jste kouzlu tohoto tibetského dárce štěstí a máte štěňátko doma
- je důležité, aby jste se, alespoň pár dnů novému členu rodiny maximálně věnovali a byli s ním doma- musí se rozkoukat, prozkoumat své nové teritorium a také se seznámit se svou novou ,,smečkou":-)))
Není dobré si štěňátko přívézt domů, strčit ho do ohrádky nebo místnosti, tam ho nechat zavřené a jít si v klidu do práce. Vím, že je to těžké, ale pár dní dovolené se Vám v tomto případě vyplatí!!!
Štěňátku určete jeho místečko- dejte mu tam jeho pelíšek,polštář či dečku, misku s vodou či napáječku a hračky. Také určete místo jeho toalety- přejete-li si, aby pejsek chodil na noviny či savé podložky. Upozorňuji, že je to velmi výhodné- ušetříte si tím nejen čas, ale v případě špatného počasí i sprchování zablácené srsti! /naši pejsci chodí na toaletu jak doma, tak venku- což je ideální kombinace!/
- vše chce čas a trpělivost-
nečekejte, že ten tvoreček bude chodit od začátku jen a jen na místo-které jste mu určili Vy! Rozhodněte se čím budete pejska krmit. Zda zůstanete u formy a značky krmení jako chovatel, nebo si najdete vlastní systém.
Každopádně na denních dávkách je potřeba ze začátku zůstat, spravidla je to ve věku 8-10týdnů - 3x denně. Postupně omezíme na 2x denně, u čehož můžete zůstat- nebo zvolíte jen krmení 1x denně, což však doporučuji nejdříve v 6ti měsících věku.

O formě a možnosti krmení bych se ráda rozepsala:
Ideální je v dnešní době opravdu vytrvat a pejska krmit jen a jen granulemi- dostane v nich vše potřebné, je to opravdu kompletní a vyvážená forma krmení- ušetříte tím hromadu času a především peněz. Pokud se pro toto rozhodnete, nepodceňujte výběr a značku krmení. Na trhu existuje bezpočet výrobců českých i zahraničních, v tomto případě se nevyplácí šetřit každou korunu- co ušetříte na nekvalitním krmivu to vrazíte do veterináře- a to mi věřte!!!

Akce hypermarketů - typu 10kg granulí za 100,-......je sice lákavé,ale............. Opravdu špičková a kvalitní krmiva zahraničních značek jsou například: Eukanuba, Pro Plan, Royal Canin- u těchto značek počítejte s opravdu nemalou finanční částkou za 1kg krmiva.

Rozumný poměr kvality a ceny najdete například u značky ACANA či BOSCH.
Z českých výrobců- vřele doporučuji značku FITMIN! Výběr a názor si musí udělat každý sám. Pozor ještě na vybraný typ krmiv- všechny značky mají několik druhů krmiv od štěňat až po seniory a light verze krmiv, takže vybírejte úměrně stáří a velikosti pejska!

Další variantou jsou psí konzervy. Je to pro pejska určitě chutnější a voňavější forma stravy a každopádně jím pohrdne jen málokterý- nutno dodat, že je to ten nejdražší typ krmení. Zase existuje spousta značek a výrobců- českých i zahraničních a ne každá z nich je ta nejoptimálnější- ale v případě obměny- či odměny.....pejska - vřele doporučuji!

Posledím a nejstarším druhem je vaření - různých druhů masa, zeleniny, kombinace atd.....časově velmi náročné a ne zrovna nejlevnější, ale pro pejska velmi chutné a oblíbené:-) Samozřejmě musím zmínit i různé poruchy trávení, potravinové alergie atd. Není to sice tolik rozšířené, nicméně stát se to může. Každý pejsek má jiné zažívání a co v pohodě stráví jeden, může druhého pomalu ,,zabít" pozor na to, někteří pejsci špatně snáší např. konzervy či vařené maso- mají průjmy nebo potom zvrací. Existuje i potrav. alergie, kdy pejsek nestráví například hovězí či drůbeží granule.... v těchto případech je, ale nutná rada a podrobné vyšetření u veterináře! V případě jakýchko-li problémů s trávením či zažívacími problémy Vašeho pejska je nutná pomoc veterináře- neberte to NIKDY na lehkou váhu!

A jak to chodí u nás? Pejsky rozmazlujeme, to pořád dokola opakuji a nejinak je tomu v krmení. Naši pejsci jedí 1x denně-večer. Rozhodla jsem se pro kombinovanou formu stravy- v poměru 1/3 vařeného masa /především drůbeží-srdíčka,žaludky,křídla,stehýnka/+vařené zeleniny a 2/3 vlhčených granulí do vývaru z masa / v současnosti je to značka Royal Canin, ale značky časem měníne- nemáme rádi stereotyp/- pejskům tato strava maximálně chutná a dostanou v ní vše potřebné- občas ještě krmnou dávku ochutíme buď těstovinami či rýží a velmi často ovesnými vločkami.Jsem toho názoru, že v jídle je pes zkrátka masožravec a nic mu neudělá větší radost než kus dobrého masíčka! Ale jak říkám.....každý se musí rozhodnout sám co je pro něj a jeho psa nejoptimálnější:-)

3). Socializace, venčení, učení na vodítko
Dopřejte štěňátku čas na zžití se s Vámi, postupně ho zvykejte i na venkovní prostředí, začněte i s chůzí na vodítku- nejdřív se mu to asi nebude líbít, ale vytrvejte, za každý úspěch a a pokrok odměňujte nejen hlasem, ale i dobrůtkami - i obyčejný piškot schovaný v kapse a darovaný po zásluze - dělá divy!!! Ze začátku se vydejte na procházku na nějaké klidnější místo a když to bude zvládat, pomalu ho zvykejte i na ruch ulice či města- obzvláště chystáte-li se svého šicího krasavce vystavovat- nepodceňujte tento výcvik!!! Nečekejte, že pokud bude váš šicánek ležet do 6ti měsíců doma na polštáři a pak ho vytáhnete do kruhu- bude se vystavovat jako ostřílený profík!!! V případě budoucí výstavní kariéry ho zvykejte na hodně velký ruch nejen ulice, ale i velkých prostor- například v hale na vlakovém nadráží- či všude jinde, kde se zdržuje velké množství lidí. Ideální je i postupně zvykat pejska na dotyky cizých lidí a ostatní pejsky, nejlépe před první výstavou navštivte i nějakou nanečisto, vyzkoušejte si reakci štěňátka, okoukněte výstavní postoj a po zkončení výstavy si dejte zkušební kolečko v kruhu!!! Vyplatí se Vám to!

4). Návyk na koupání, fénování, česání a pravidelnou péči o srst,drápky a uši

štěňátko učte nejlépe denně zvykat si na česání- byť Vám to na zpočátku krátkou srst přijde zbytečné!!! Na půl roce už ho k tomu budete jen těžko přemlouvat!!! Nemusí to být nijak zvlášť dlouhé a úmorné rozčesávání. Nejprve si štěňátko berte na klín a učte ho na dotyky Vaší ruky v kombinaci s česáním- časem mu dojde, že je to příjemné a bude to brát jako formu hlazení a odměny a bude šťastný za Vaší péči.

Neberte česání jako týrání!!! Týrat ho budete, když mu srst necháte splstnatět!!!Koupání od 2měsíců osobně provádím 1x za 2-3 týdny a postupně tyto intervaly zkracuji od 4.měsíce koupu pejsky 1x týdně.....ale zase záleží na typu srsti i kůže pejska a Vašem názoru- každý si musí najít ten svůj optimální interval mezi koupáním- obzvlášť u výstavních jedinců- neberte návyk na koupání a následné fénování na lehkou váhu!!!Čím dříve začnete - tím lépe!

Výběr vhodné kosmetiky také nepodceňujte, a to jak u výstavních, tak domácích mazlíčků. Spousta lidí i dnes v době, kdy je ohromný výběr veterinární kosmetiky, používá na své pejsky - kosmetiku lidskou- u hladkosrstých plemen- v tom nevidím extra problém, ale u dlouhosrstých či přecitlivělých jedinců to není zrovna ideální. Chlupy i pokožka psů mají totiž naprosto jinou strukturu než vlasy a mám zkušenost, že vlasové kondicionéry udělají na chlupech větší zlo, nežli koupání bez kondicionéru!

Samozřejmě, že každý pejsek je jiný- má jinou srst i pokožku a každý majitel si musí sám vyzkoušet co bude nejideálnější. Základem je šampón- nejlépe antiparazitní-prevence nikdy neuškodí a opravdu kvalitní kondicionér- oplachový nebo bezoplachový.Všem mým zákazníkům pořád opakuji, že opravdu kvalitní kosmetika, šetří jejich čas, nervy pejska/který pak nemusí trpět úmorné rozčesávání/ a také jejich peněženku-nemusí pak tak často navštěvovat psí salón a žádat o rozčesání plsti v srsti-což není zrovna levná služba! V naší stanici i salónu používáme opravdu nejprofesionálnější a nejprestižnější značky světových kosmetik- vyzkoušeli jsme spoustu výrobků a značek- a nemohu říct, že pouze 1 jediná je ta nejlepší na světě, a pak také co nemá jedna značka- vyrabí druhá atd.

My používáme zejména tyto značky:Iv San Bernard, Summerwinds, 1All Systems, Laser Littes, Chris Christensen,Bio- Groom, Khara. A nejnověji také českou specializovanou veterinární kosmetiku BEA- s touto vynikající firmou jsme navázali spolupráci a velmi si chválíme zejména široké spektrum šampónů na všechny druhy srsti a 100% účinné antiparazitní šampóny a spreje. Tato firma připravuje i 1. českou profesionální řadu pro vystavovatele, na kterou se již velice těšíme! Je to opravdu vysoká kvalita za vynikající, příznivé ceny, navíc mají spoustu šampónu pro přecitlivělé či alergické pejsky- což jsem na naší alergické fence zdárně vyzkoušela.

Tyto značky nabízejí od nejrůznějších druhů šampónů i šampóny vybělovací či tónovací, kondicionéry oplachovací, bezoplachové, mastné, oleje, antistat. spreje, rozčesávače, čističe uší, očí, pudry atd.....zkrátka vše co je pro dané plemeno ke špičkové úpravě potřeba. V případě různých problémů se srstí rádi poradíme s výběrem vhodného kosmetického přípravku- kontaktujte nás e-mailem.

Co se česání a rozčesávání týká- základem je pravidelná péče, kvalitní kartáče a hřebeny a také rozčesávače.
Jak často česat- to je opět individuální, já osobně češu pejsky denně nebo obden. Je sice pravda- že čím častěji češete- tím více srsti vyčešete- což není dobré, ale osobně mám zkušennost s tím, že když své pejsky nečešu 3-4 dny- srst je natolik plstnatá, že pak vyčešu ještě větší množství srsti a pejsci navíc trpí hodinové rozčesávání. (Naši pejsci totiž netráví celé dny v klecích či ohrádkách, ale volně si hrají v bytě a běhají po zahradě, takže 4 dny nečesání.....to u nás moc nejde)

Vždy je dobré srst před česáním navlhčit rozčesávačem anebo alespoň kondicionérem zředěném vodou- SRST NIKDY nečešte SUCHOU! Mezi výstavami udržujte nejlépe trošku mastnější- buď používejte mastný kondicionér, či do koupele a oplachu přidejte olej-norkový, prvosenkový- dle Vašeho výběru. Ochráníte tak srst proti lámání, přesušení a hlavně- plstnatění- mastná srst sice přitahuje špínu a prach, ale pro zachování kvalitní, lesklé a hladké srsti je olej nepostradatelný!!!
Pokud balíčkujete- olej je naprosto nezbytný!!! O balíčkování by se dala napsat celá kapitola- osobně balíčkování neprovádím- pejsci si spolu hrají a balíčky by si navzájem okousali a otrhali. Je však pravda, že balíčkováním se dá dosáhnout vysoce kvalitní a hlavně stejnoměrně dlouhé srsti....i když ne každému pejskovi a každé srsti balíčkování prospěje....vše je opět individuální a každý musí vyzkoušet co se mu osvědčí nejlépe!!!

Je důležité rozčesávat srst kartáčem- nikoli hřebenem- tím by jste chlupy vytrhali- kartáč by měl být na konci bez kuliček, které srst zbytečně trhají. Hřebenem lze jen pro kontrolu srst na závěr pročesat a také nám slouží k česání hlavy. Srst na hlavě svazujeme minimálně do 1 culíčku. Osobně dávám přednost minimálně 2 culíčkům. Zrovna tak je ideální svazovat srst vousů. Existuje velké množství a rozličné typy metod - vyvazování srsti na hlavě a vousech- zrovna tak spousta typů gumiček- pokud v tomto směru potřebujete poradit- zeptejte se nás.

O výstavní úpravě srsti- by se dala napsat samostatná sáhodlouhá kapitola....kterou však do budoucna na našich stránkách určitě najdete spolu s návody a fotografiemi:-)

Naprostou samozřejmostí je také péče o uši, oči, drápky a anální žlázky!!! Připravte se na to nejen vy, ale hlavně Váš pejsek- nejsou to žádné hrůzné ,,operace" -takže na to štěňátko zvykejte hned od začátku, aby pochopilo, že se není čeho bát!!! Oči ošetřujeme pravidelně - denně- čistíme oční okolí kvalitními přípravky zakoupenými u veterináře, čistíme důkladně chloupky v okolí očí- obzvlášť u jedinců se sklony k slzotoku- do sucha vytíráme- při rezavění očního okolí- existuje mnoho přípravků k odstranění těchto skvrn!

Uši kontrolujeme cca 1x týdně a při každém koupání- existuje velké množství opravdu kvalitních čističů, které je dobré používat- mají jednak čistící schopnost a jednak protizánětlivé složky, spousta pejsků trpí opakovanými záněty- proto kontrolu uší nezanedbávejte. Velmi doporučuji i vytrhávání přebytečných chloupků ve kterých se zachytává ušní maz- není dobré vytrhávat chloupky úplně a ouška takřka ,,oholit"- pro pejsky je to pak velký nezvyk- a mohou si pak uši škrábat. Ale velké množství chloupků - taktéž není dobré! Existují i ušní pudry, které vytrhávání usnadňují a je pak bezbolestné!

Stříhání drápků je u každého pejska individuální- některému je potřeba zastříhávat každé 2 týdny- jinému to stačí i za 6měsíců!!! Každopádně přerostlé drápky pejskům způsobují velké komplikace- špatnou a bolestivou chůzi, drápek si může i bolestivě zatrhnout či ulomit- takže POZOR na to. U světlých drápů je viditelné tzv. lůžko, takže stříhání je bezproblémové, u tmavých drápů si musíte dávat velký pozor, aby jste pejska do lůžka nestřihli!!! Dobré je zachovat ideální délku- jsou i extrémy, když majitelé stříhají drápky až do lůžek nebo těsně za ně- což osobně nevidím ráda.

O péči o anální žlázky se neustále přu s chovateli i veterináři- na toto téma totiž existuje spousta rozlišných názorů.
Ten můj je takový, že pokud je pejsek zdravý, má kvalitní stravu a žádné zažívací potíže- sekret z análních žlázek se průběžně a automaticky vylučuje spolu se stolící a není potřeba dělat tu žádné ,,lékařské" zásahy. Já osobně toto vidím u svých pejsků- kteří nemají v tomto směru žádné potíže. Zásah a vyprazdňování análních váčků provádím až v tom případě, že má pejsek sklony k ucpávání těchto žláz- což se projevuje tzv. sánkováním, anebo i podivným posedáváním mezi chůzí, či nervózním kousáním se u zadečku či zádech- v tom případě musíme pejskovi ulevit. Existují jedinci, kteří k tomuto mají vrozené dispozice a trpí ucpáváním- někdy je zatím i opravdu špatná životospráva.

Pokud si s pravidelnou péčí o srst, drápky, uši, oči a anální žlázky nevíte nebo nebudete vědět rady - není nic jednoduššího nežli se obrátit na odborníky- PSÍCH SALÓNů a úpraven je po celé ČR již bezpočet a pokud ani tehdy nebudete spokojeni - udělejte si výlet k nám- RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME a se vším poradíme a pomůžeme:-)

Toto byl opravdu jen nejzákladnější výčet toho na co se má záčátečník -majitel šicáčka připravit- samozřejmě, že není možné probrat zde úplně vše......proto máte-li nějaký speciální dotaz či problém, se kterým si nevíte rady či Vám zatím nikdo neporadil- ZEPTEJTE SE NÁS- rádi Vám zodpovíme vše a pokusíme se vyřešit Váš problém.
Nejsme sice vševědi, ale máme víc než 18ti leté kynologické zkušennosti a v našem salónu se na nás denně obrací zákazníci s problémy, které velmi často dokážeme správně diagnostikovat a pejskovi pomoci či předáme kontakt na odborného veterinárního lékaře.


Jak zprávně vyvenčit psa?

18. dubna 2008 v 17:35 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Venčení psa¤

Venčení psa (Během procházky jej může pán vychovávat i cvičit

Venčení nepředstavuje pro psa pouze možnost vykonat své přirozené potřeby.


2.díl.Máme pejska!

15. dubna 2008 v 15:16 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Komiks-o pejskách¤
Tak co?Tati,zeptej se kolik stojí...Tak ho.Prosím Vás,pane,kolik stojí tenhle pes(Sibiřsky Hasky)?Stojí 5 tisíc...Aha.Tati,prosím...:-)Holky,vy na mně vždycky uděláte takové psí oči...Ale tati,teď se to hodí...No,tak co na to říkáš,mami?No,tak jestli ho teda chcete...Jooooooo!!!!Mami,jo,chceme...No,tak ho teda vezmeme...:-)Díky mami,jsi zlato...!!!http://i.idnes.cz/07/091/cl/SPI1d7a1d_penize1.jpgno,tak jsme zaplatili,a teď půjdeme koupit něco pro pejska,ne?Co,Tery?No,no,jo...Já jsem zapomněla,že na mně mluvíš...No,tak jdeme...Zverimex je hned tady...dobře...Tkaže,musíme koupit pelíšek,misky,žrádlo,nějakou hračku,šampon,vodítko obojek a náhubek,a potom třeba zítra,zajdeme k veterináři...tak jo...tak jdeme....:)Dobrý den...Dobrý den...Co to bude?Granule,a...Jaké granule,jestli se můžu zeptat...?EEh,purina pro plan,vodítko obojek a náhubek,na Sibiřskyho Haskyho...Tak tady takové hezké modré...No,potom šampón,ekologický?může být?Jasně...Ehm,potom Nějaký pamlsek...Tady takový?Jo...A misky....Nerezové?Ano,jen aby je nerozkousal...:Dne,ty misky jsou speciální...!!Dobře...Jo,tati,ještě konzervu...:)Jo,tak konzervu...:)Jo,taky tu purinu?Ano...Tak všechno?To bude stačit...Nééé tati,ještě ten pelíšek....no,tak můžeme si vybrat nějaké ty pelíšky v zadu?Jo,podívejte se....Tak tady ten sametový...Tak všechno?Ano.Stojí Vám to:6 824 KČ.No tak doufám,že tolik tady mám...Ale jo,přesně...:)tak Děkuji,a jdeme....:)Tak nashledanou,Nashle!http://www.zoo-salon.ru/netcat_files/117_139.jpgA teď,jdeme domů...:-)

1 díl.Jdeme si pro pejska!

13. dubna 2008 v 19:56 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Komiks-o pejskách¤
Jednou,za krásného dne,jsme se vypravily,na malí výlet.Já mamča,taťka,a sestra.Šli jsme se jen tak projít,po nedělním obědě,aby nám vytrávilo,a tak jsme vzaly foťák,a chodily jsme a fotily.VýlET 08248potom mamka chtěla,aby jsme šly nakoupit,a podívat se na nějakého pejska v útulku...Tak jsem zajásala,a řekla jsem mamči,že nakoupíme později,ale že ať jdeme rychle do toho útulku...Najednou sestra řekla:hele,myslíš,že naši nám dovolí psa?A já jsem jí řekla,když budeme prosit,možná jo.Ale mamka s taťkou ví,že milujeme psi,tak by nám to mohli dovolit...Co říkáš?A navíc když jsme je prosili už předtím,tak se určitě nad nami slitují!No tak jo...Mami,kdy už tam budeme?Za chvíli,tak 5 minut.Přece kvůli pejskovi vydržíš vše,ne?No jo,ale jsem strašně netrpělivá!Tak utíkej,my tě doženeme!Tak jo.Letěla jsem jako o závod,když v tom,jsem se zastavila těsně před psím útulkem,a začala jsem být strašně smutná,a zasněla jsem se.Snila jsem o tom,že bych všechny pejsky mohla mít.Ale přišla máma,a říká,pojď,už jsme tady.A tak jsem chodila sem,a tam,když jsem viděla krásněho psa:Sibiřskyho Haskyho.Měl teprve 5 měsíců,a vypadal tak krásně,že jsem se rozbrečela,protože mi bylo strašně líto všech těch psů kolem.Někteří byly nemocní,další,byly chudinky,protože neměli jídlo,prostě říkám chudinky.I mamce jich bylo líto,ale co jsme mohli dělat?Mě,mamce,sestře a taťkovi,se nejvíc zamlouval ten Sibiřsky Hasky.

LeonBerger-Historie psa

13. dubna 2008 v 18:38 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis

Šarplaninský pastevecký pes (Jugoslavenski Ovcarski Pas - Sarplaninac)

Od přírody samostatný, ostražitý a nedůvěřivý pes.

ANGLICKÝ NÁZEV:
Jugoslavenski Ovcarski Pas, Sarplaninac, Illyrian Sheepdog
PŮVOD:
Vlast šarplaninského ovčáka, známého ze středověku, je Makedonie. Pojmenování psa pochází od horského hřebenu (pohoří) Šar-Planina. V Makedonii je to nejstarší plemeno psů, a pochází, pravděpodobně, od nejstarších řeckých ovčáků a akbašů. Šarplaninský ovčák - je pastevecký hlídací pes, přivyklý k životu na volném prostranství a čerstvém vzduchu. Jako samostatné plemeno bylo uznáno roce 1930. V současné době se šarplaninský ovčák chová v Albánii a Makedonii, ale je známý také v USA i Kanadě.
POPIS:
Jde o plemeno služebních psů.
Šarplaninský ovčák - pes střední velikosti, s přiměřeně rozvinutou kostrou. Hlava je objemná, kulatá v lebeční části, čumák klínovitého tvaru, zužující se k čenichu nosu. Osobité zvýraznění čumáku je pozorné, ostražité. Uši jsou vysoko posazené, visící, trojúhelníkové, konečky namířené dopředu. Hrudník je hluboký, končetiny pevné, svaly dobře rozvinuté.
VÝŠKA:
V kohoutku
u psů 56-62 cm,
u fen 54-58 cm.
VÁHA:
u psů 35-45 kg,
u fen 30p40 kg.
SRST:
Srst je středně dlouhá, hustá, s výčesky na tlapách, přepychová na ocase a spodní části břicha. Zbarvení: šedé, bílé, černé, jednobarevné i se světlými pásmy, ale také červeně hnědý. Hustá, huňatá srst jej dostatečně ochraňuje od nepohody, avšak srst vyžaduje každodenní vyčesávání kartáčem.
CHARAKTER:
Plný síly a energie se šarplaninský ovčák hodí pro roli společníka a miláčka rodiny, avšak je zodpovědný svojí oddaností a poslušností pouze svému majiteli. Od přírody to je samostatný, ostražitý a nedůvěřivý pes.
PÉČE:
Není náročná
PLEMENO:
FCI II. - Pinčové a knírači, molossoidní a švýcarští salašničtí psi.
Sekce 2.2 Molossi, horští psi.
Bez pracovních zkoušek.
OFICIÁLNÍ ZKRATKA V ČR:
JOS


LeonBerger

13. dubna 2008 v 18:35 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis
Fotky: Leonberger (foto, obrázky)Soutěž,o nej mazlíčka...:-)

13. dubna 2008 v 18:30 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Soutěž,o nej mazlíčka¤
Ahojky,prosím...Vy,co máte zvířátka tak pište...:-)Zahajuji soutěž,o nej mazlíčka,a ceny taky rozdávám...Nemusíte posílat jenom pejsky,třeba i kočičky,želvy,rybičky,korely,atd.Stačí,když mi napíšete na e-mail:Labrador.Retriever.Buddy@seznam.cz a napíšete mi jméno,jména,vašiho mazlíčka,rasu,nebo aspoň třeba jaký je to druh,fotku,vaše jméno,a jestli máte icq,nebo e-mail,tak to můžeme prodiskutovat,a ten,kdo bude mít super mazlíčka,tak se těšte na cenu!A klidně ho nějak vyšňořte!Za krásu se musí trpět...:-DTak pište,ať tady můžu dát new soutě!Těším se na vaše mazlíčky...:-)a ten kdo vyhraje,určitě to tady najdete!

Golden Retriever

7. dubna 2008 v 16:14 | Bhadyyys Axiiis Lowiiis |  ¤Teď už videijka¤